Geologický vývoj

Krušné hory tvoří orografickou jednotku, která spolu se Smrčinami, Slavkovským lesem, Tepelskou plošinou, pánevními podkrušnohorskými oblastmi, Doupovskými horami, Českým středohořím a Děčínskými stěnami tvoří širší krušnohorskou soustavu. Krušné hory se táhnou v délce 130 km od Plesné na Chebsku až k Tisé na Děčínsku. Na území České republiky leží pouze jižní část pohoří, severní část pokračuje na území Německa. Nejvyšší horou Krušných hor je Klínovec (1244 m n. m.). Vznik Krušných hor je datován až na samotný konec starohor, počátek prvohor. 

Úkol Pokuste se vytvořit model orografické jednotky Krušných hor, včetně podkrušnohorské pánve a Českého středohoří. Pro výrobu využijte např. staré noviny. Jako vzor vám může posloužit např. následující obrázek. (zdroj)

4_27_zlom_relief

Úkol Podívejte se na obrázek horninotvorného cyklu. Popište, jaké hlubinné a povrchové procesy souvisejí se vznikem Krušných hor. Pokuste se definovat horotvorné procesy: denudace, vulkanismus, sedimentace, metamorfování. (zdroj)

Hor_cyklus

Úkol  S využitím této mapové aplikace České geologické služby najdi místo svého bydliště a pokus se určit geologické složení oblasti. Výsledky porovnej se svými spolužáky.

Úkol  Definuj, jakého původu jsou horniny vyznačené v mapě fialovou barvou. V jakém pohoří severozápadních Čech se nachází nejvíce těchto hornin? Využij opět tuto mapovou aplikaci.

Schematická geologická mapa České republiky znázorňuje geologickou skladbu regionu Krušných hor. (zdroj)

Geologie_mapa

 Pokud si chceš vyzkoušet své znalosti z geologie, podívej se na tyto testy.